koekenbakker

De 10 meest gemaakte fouten met cookiebanners. Wie is de Koekenbakker van het jaar?

Koekenbakker van het Jaar is de verkiezing van de Nederlandse website die zich het slechtst houdt aan de Nederlandse cookiewet. Een echte koekenbakker dus…Denk bijvoorbeeld aan websites die het weigeren van cookies extra moeilijk maken, het accepteren van alle cookies alvast als default hebben ingesteld. Of websites die geen alternatief bieden als de bezoeker geen

AP visiedocument

AP visiedocument – gevolgen voor cookiegebruik

Bron: Focus AP 2020-2023 – Dataprotectie in een digitale samenleving (pag. 9 – Wat worden onze focusgebieden?)Op maandag 11 november 2019 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hun visiedocument “Focus AP 2020-2023 – Dataprotectie in een digitale samenleving” gepubliceerd. Het AP visiedocument legt de focus op toezicht op datahandel, digitale overheid en AI (Artificial Intelligence).Is nadruk

Marketing Cookie Gids - hoe behaal je hogere opt-ins op je cookies?

Hoe realiseer je hoge opt-ins op jouw cookies?

Het onderwerp cookies kan gevoelig liggen. De meningen over wat toegestaan is en wat niet lopen nogal uiteen. Privacy is een mooi en belangrijk thema en voor alle deelnemers in het speelveld is het een onderwerp dat vanuit diverse invalshoeken bekeken en beargumenteerd wordt.Wij willen het cookie-spel spelen op een manier die voldoet aan de

Cookies en de AVG 1 jaar later

Cookies en de AVG. Eén jaar later…

We zijn nu één jaar verder sinds de AVG in is gegaan. Cookies blijven onderwerp van gesprek en we hebben er allemaal dagelijks mee te maken. Op elke website die je voor het eerst bezoekt, wordt er toestemming gevraagd om cookies, waaronder de bekende marketing cookies, te mogen plaatsen. De privacy van de website bezoeker

Cookiewall verboden onder de AVG

Omdat er de afgelopen tijd weer een hoop geschreven is in de pers over het gebruik van cookies en nu met name over de cookiewall en volgcookies, hebben we een cookie checklist voor je gemaakt. Naar het oordeel van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn op grond van de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) cookiewalls niet toegestaan.