Omdat er de afgelopen tijd weer een hoop geschreven is in de pers over het gebruik van cookies en nu met name over de cookiewall en volgcookies, hebben we een cookie checklist voor je gemaakt.

Naar het oordeel van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn op grond van de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) cookiewalls niet toegestaan. Dit houdt verband met de wijze waarop toestemming wordt gevraagd en verkregen.

Hierover kun je meer lezen in de normuitleg over cookiewalls van de AP.

Volgcookies

Het is voor aanbieders van websites mogelijk om bij het vragen van toestemming een onderscheid te maken tussen functionele en/of niet-privacygevoelige analytische cookies en tracking cookies en aldus de websitebezoeker alsnog de mogelijkheid te geven de website te raadplegen zonder in te stemmen met tracking cookies. Daarmee kan de bezoeker die niet ‘getracked’ wil worden, toch de site raadplegen.

Cookie checklist

We hebben een checklist voor je gemaakt, zodat je weet wanneer het gebruik van cookies op je website voldoet aan de AVG.

Deze kan je ook als PDF downloaden.

Wat mag er nu wel?

Lees in ons blogartikel welke 8 punten je helpen om het gebruik van cookies op je website te laten voldoen aan de AVG.

Gerelateerde artikelen over cookiewall / cookiemuur / volgcookies / toestemming cookies:

NOS: Privacywaakhond: mensen moeten cookies kunnen weigeren DO 7 MAART, 12:45

NOS: Gevolgd op internet: honderden websites schenden je privacy VR 1 MAART, 07:01

Delen

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.