Gemaakt om te voldoen aan wetgeving, zodat marketing cookies en tracking technologieën gebruikt kunnen blijven worden.  

De CookieInfo compliance-software is ontwikkeld om organisaties in Europa in staat te stellen aan de vereisten van de EU-privacywetgeving te voldoen.

CookieInfo is een software-oplossing waarmee website-eigenaren aan de komende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) en ePrivacy regelgeving kunnen voldoen. De vereisten betreffen onder andere de wettelijke verplichtingen met betrekking tot het gebruik van persoonlijke gegevens.

Cookies zijn belangrijk

Wij zijn cookie fans en zien enorme potentie in het toepassen van cookies en tracking technologieën op websites en apps. Zonder cookies is het runnen van een website, webshop of andere vorm van online business heel moeilijk. En de komende wetgeving maakt het er niet makkelijker op, maar wel mogelijk!

Wetgeving en cookies

We hebben natuurlijk te maken met cookiewetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) in het Engels.

De grootste uitdagingen van de nieuwe wetgeving zijn dat:

- Een cookie wall niet meer is toegestaan
- Je keuze vakjes voor de te plaatsen soorten cookies NIET meer aangevinkt mogen zijn. (de website bezoeker moet zelf de keuze maken)
- Je de gemaakte keuze dient bij te houden. (In een log)
- De keuze net zo makkelijk te verwijderen of aan te passen moet zijn als dat deze gegeven is
- Je te alle tijden op de hoogte bent van alle gebruikte cookies op je website (30 % van de cookies verandert maandelijks) en deze kan vermelden in je cookieverklaring
- Je website dient toegankelijk te zijn, totdat de consent gegeven is
- Pas dan  mogen cookies daadwerkelijk geplaatst worden

En daarom hebben we CookieInfo gerealiseerd. Een cookie oplossing die organisaties helpt om te kunnen blijven werken met cookies en te voldoen aan alle vereisten van de AVG en ePrivacy verordening. Zo blijft privacy van bezoekers gewaarborgd en blijft het runnen van een website, webshop of online business mogelijk.  

Onze eigen cookies

Voor onze eigen websites gebruiken we natuurlijk ook cookies en trackers. Zo kunnen we onze advertenties op Facebook beter volgen en retargetten. En zo kan ons CRM systeem (ActiveCampaign) beter bijhouden welke boodschap er verstuurd kan worden naar aanleiding van acties van onze klanten of prospects op de website.

Volledig geautomatiseerd

Dit alles in een geautomatiseerde oplossing, die rekening houdt met alle aspecten en regels van de AVG en ePrivacy verordening.
Zo kunnen websites gebruik blijven maken van (marketing) cookies en compliant zijn met wetgeving.
De komst van de AVG maakt het er niet makkelijker op, maar gelukkig wel mogelijk om marketing gerelateerde cookies te (blijven) gebruiken.

ePrivacy verordening

Deze zou tegelijk met de AVG moeten ingaan, maar deze is nog in concept en nog niet goedgekeurd door de Europese landen en commissie.
De voorstellen dat alles wat te maken heeft met cookies in de browser van de gebruiker ingesteld zou moeten kunnen worden maakt marketeers en adverteerders nerveus.
Echter, de AVG verlangt expliciete consent en artikel 4 en 7 gaan hierover. En daarmee is de ePrivacy verordening aanvullend op de AVG en kun je marketing en tracking cookies plaatsen als je maar aan de spelregels houdt.

Cookie Wall verdwijnt, Cookie Banner niet

De Cookie Wall verdwijnt dus, omdat deze simpel weg niet voldoet aan de regels.
De Cookie Banner nieuwe stijl blijft en helpt verder in het toepassen en gebruik van marketing cookies en trackers.

De uitdaging van het verleiden

De uitdaging wordt nu om de website bezoeker te verleiden met de juiste teksten in de cookie banner.
Zo heeft de consument het vertrouwen van jouw website, immers, deze maakt de keuze voor de te plaatsen soorten cookies (zoals in onze cookie banner).

Beter gekwalificeerd

Bezoekers die accoord gaan met het plaatsen van marketing en tracking cookies zijn daarmee ook beter gekwalificeerd. Immers ze maken straks zelf de keuze om de vinkjes aan te zetten.

Meer weten? Lees er alles over op de CookieInfo website, blogs en handleidingen.
Groet! Team CookieInfo

Gemma Schierbeek

"Wij helpen jou om jouw website, zo eenvoudig en kosteneffectief mogelijk, te laten voldoen aan de nieuwe Europese AVG/GDPR en ePrivacy regelgeving"

Gemma Schierbeek, mede-oprichter CookieInfo

Voldoen aan de Europese GDPR eisen

Onder AVG/GDPR vallen persoonlijke gegevens die het mogelijk maken om een ​​individueel persoon te identificeren, direct of indirect. Dit betekent dat informatie verkregen van een cookie, of een andere tracker, die uniek verbonden is met een individu en in staat is om dat individu te identificeren, wordt geclassificeerd als persoonlijke gegevens. De informatie wordt als persoonlijke gegevens wordt beschouwd, als het mogelijk is om het individu te identificeren via 'reverse engineering'-technieken. Zelfs als de gegevens anoniem worden gemaakt. Dit is belangrijk om je te realiseren, omdat anonimiseren iets anders doet vermoeden.

Voor jou, als eigenaar van een website, vereisen de AVG/GDPR-regels dat je bescherming biedt voor persoonlijke gegevens. Het niveau van bescherming voor informatie die is verkregen uit cookies en trackers is hetzelfde als voor persoonlijke gegevens zoals naam, adres, sofinummer en bankgegevens.

NB. De informatie op deze website gaat over cookies en niet de volledige AVG. Als je naast cookies onderhevig bent aan andere onderdelen van de AVG en ePrivacy-regelgeving, raden we aan dat je hierover appart advies vraagt ​​van een gekwalificeerde professional. Uiteraard kunnen we je hier mee in contact brengen.

Wat maakt CookieInfo betrouwbaar?

We vinden meer trackingtechnologieën dan anderen. Ongeveer 33% meer dan veel van onze concurrenten.

CookieInfo registreert alle gebruikers toestemmingen en bewaart ze veilig en beveiligd in een gecodeerde omgeving.

Jouw hele website wordt maandelijks gescand en we houden je volledig op de hoogte van wijzigingen in trackingstechnologieën. Gemiddeld verandert ten minste 30% van de trackingstechnologieën elke maand, dus onze maandelijkse rapporten zijn zeer waardevol.

In overeenstemming met de AVG zorgt CookieInfo ervoor dat er geen trackingtechnologieën worden geactiveerd zonder voorafgaande toestemming. De meeste andere compliance-software doet dit niet.

Maandelijkse scans van jouw website inclusief het scannen van al jouw subpagina's en de pagina's die je alleen ziet na inloggen.

Met CookieInfo is het intrekken van de toestemming net zo eenvoudig als het geven van toestemming. Dit is volledig in overeenstemming met de AVG-vereisten.