Over CookieInfo | cookiewetgeving en ePrivacy

Wij zijn wereldwijd de grootste partner van Cookiebot, gevestigd in Europa. We leveren Nederlandstalig Cookiebot support, inhoudelijke kennis & kunde en kunnen klanten beschikken over onze knowledge base en custom cookie banner ontwerpen. Cookiebot is een 100% AVG compliant Consent Management Platform die jou helpt om cookies en online tracking te beheren.

Gemaakt om te voldoen aan wetgeving

De software is ontwikkeld om organisaties in Europa in staat te stellen aan de vereisten van de EU-privacywetgeving te voldoen zodat marketing cookies en tracking technologieën gebruikt kunnen blijven worden.

Met deze software-oplossing kunnen website-eigenaren aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) en ePrivacy regelgeving voldoen. De vereisten betreffen onder andere wettelijke verplichtingen met betrekking tot het gebruik van persoonlijke gegevens.

Cookies zijn belangrijk

Wij zijn cookie fans en zien enorme potentie in het toepassen van cookies en tracking technologieën op websites en apps. Zonder cookies is het runnen van een website, webshop of andere vorm van online business heel moeilijk. En de AVG maakt het er niet makkelijker op, maar wel mogelijk!

De afgelopen Jaren hebben we veel geleerd over het gebruik van cookies en trackers en hebben we dit kunnen delen met onze community en klanten.
Nauw contact met onze klanten heeft het mogelijk gemaakt om de CookieInfo custom cookie banners te ontwikkelen. Deze zorgen voor hoge opt-in percentages, terwijl de privacy van de website bezoeker gerespecteerd wordt.

Wetgeving en cookies

We hebben natuurlijk te maken met cookiewetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of de General Data Protection Regulation (GDPR) in het Engels.

De grootste uitdagingen van deze wetgeving zijn:

– Een cookie wall niet meer is toegestaan
– Je keuzevakjes voor de te plaatsen soorten cookies NIET aangevinkt mogen zijn. De bezoeker van jouw website moet zelf de keuze maken.
– Je de gemaakte keuze dient bij te houden, bijvoorbeeld in een consentlog.
– De keuze, voor de bezoeker, net zo makkelijk te verwijderen of aan te passen moet zijn als dat deze gegeven is
– Je ten alle tijden op de hoogte bent van alle gebruikte cookies op je website (30 % van de cookies verandert maandelijks) en deze dien je te vermelden in een overzicht. Bijvoorbeeld een cookieverklaring. 
– Je website dient toegankelijk te zijn, totdat de consent gegeven is.
– Cookies pas geplaatst mogen worden nádat er ondubbelzinnig en expliciet toestemming voor is gegeven.

En daarom hebben we CookieInfo gerealiseerd. Wij zijn de grootste partner van Cookiebot in Europa. Deze cookie oplossing helpt organisaties om te kunnen blijven werken met cookies en te voldoen aan alle vereisten van de AVG en de komende ePrivacy verordening. Zo blijft privacy van bezoekers gewaarborgd en blijft het runnen van een website, webshop of online business mogelijk.  

Ed Kost

“Wij helpen jou om jouw website, zo eenvoudig en kosteneffectief mogelijk, te laten voldoen aan de Europese AVG/GDPR en komende ePrivacy verordening”

Ed Kost, oprichter CookieInfo

Onze eigen cookies

Voor onze eigen websites gebruiken we natuurlijk ook cookies en trackers. Zo kunnen we onze advertenties beter volgen en retargetten. En zo kan ons CRM systeem (ActiveCampaign) beter bijhouden welke boodschap er verstuurd kan worden naar aanleiding van acties van bezoekers, klanten of prospects op onze website

Volledig geautomatiseerd

Dit alles in een geautomatiseerde oplossing, die rekening houdt met alle aspecten en regels van de AVG en ePrivacy verordening.
Zo kunnen websites gebruik blijven maken van (marketing) cookies en tegelijkertijd compliant zijn met de wetgeving.
De AVG maakt het er niet makkelijker op, maar gelukkig wel mogelijk om marketing gerelateerde cookies te (blijven) gebruiken.

ePrivacy verordening

Deze had tegelijk met de AVG in moeten gaan, maar deze is nog in behandeling en nog niet goedgekeurd door de Europese landen en commissie.
De voorstellen dat alles wat te maken heeft met cookies in de browser van de gebruiker ingesteld zou moeten kunnen worden, maakt marketeers en adverteerders nerveus.
Echter, de AVG verlangt expliciete consent en artikel 4 en 7 gaan hierover. En daarmee verwachten we dat de komdende ePrivacy verordening aanvullend op de AVG zal zijn. Dan kan je nog steeds marketing en tracking cookies plaatsen, als je je maar aan de spelregels houdt.

De Cookie Wall verdwijnt dus, omdat deze simpel weg niet voldoet aan de regels. Een website moet altijd toegankelijk zijn voor bezoekers, ook als ze cookies niet accepteren of nog niet op de ‘accepteren’-knop willen drukken. 
De cookie banner nieuwe stijl zal blijven en helpt verder in het toepassen en gebruik van marketing cookies en trackers.

De uitdaging van het verleiden

De uitdaging is nu om website bezoekers te verleiden met de juiste teksten in de cookie banner. Zo heeft de bezoeker het vertrouwen in jouw website, immers, deze maakt zelf de keuze voor de te plaatsen soorten cookies (zoals bijvoorbeeld in onze cookie banner).

Beter gekwalificeerd

Bezoekers die akkoord gaan met het plaatsen van marketing en tracking cookies zijn daarmee ook beter gekwalificeerd. Immers ze maken straks zelf de keuze om de vinkjes aan te zetten. 

Voldoen aan de Europese GDPR eisen

Onder AVG/GDPR vallen persoonlijke gegevens die het mogelijk maken om een ​​individueel persoon te identificeren, direct of indirect. Dit betekent dat informatie verkregen van een cookie, of een andere tracker, die uniek verbonden is met een individu en in staat is om dat individu te identificeren, wordt geclassificeerd als persoonlijke gegevens. De informatie wordt als persoonlijke gegevens wordt beschouwd, als het mogelijk is om het individu te identificeren via ‘reverse engineering’-technieken. Zelfs als de gegevens anoniem worden gemaakt. Dit is belangrijk om je te realiseren, omdat anonimiseren iets anders doet vermoeden.

Voor jou, als eigenaar van een website, vereisen de AVG/GDPR-regels dat je bescherming biedt voor persoonlijke gegevens van jouw bezoekers. Het niveau van bescherming voor informatie die is verkregen uit cookies en trackers is hetzelfde als voor persoonlijke gegevens zoals naam, adres, sofinummer en bankgegevens.

NB. De informatie op deze website gaat over cookies en niet de volledige AVG. Als je naast cookies onderhevig bent aan andere onderdelen van de AVG en ePrivacy-regelgeving, raden we aan dat je hierover apart advies vraagt ​​aan een professional. 

Wat maakt de Cookiebot oplossing betrouwbaar?

  • Er worden meer trackingtechnologieën gevonden dan bij anderen. Ongeveer 33% meer dan veel van onze concurrenten.
  • Jouw hele website wordt maandelijks gescand en je ontvangt elke maand een cookie scan rapport met de laatste informatie over cookies op jouw website. Gemiddeld verandert ten minste 30% van de trackingstechnologieën elke maand, dus deze maandelijkse rapporten zijn zeer waardevol.
  • Maandelijkse ontvang je scan rapport van jouw gehele website, inclusief de subpagina’s en de pagina’s die bezoekers alleen zien na inloggen.
  • Alle gebruikers toestemmingen worden bewaard en veilig en beveiligd in een gecodeerd consent log.
  • In overeenstemming met de AVG zorgt de oplossing ervoor dat er geen trackingtechnologieën worden geactiveerd zonder voorafgaande toestemming, mits je dit middels een script hebt ingeregeld. De meeste andere compliance-software doet dit niet.
  • Met deze oplossingen is, voor bezoekers van jouw website, het intrekken van de toestemming net zo eenvoudig als het geven van toestemming. Dit is volledig in overeenstemming met de AVG-vereisten.

Probeer nu 14 dagen gratis Cookiebot

Cookie scanner, cookie banner, cookieverklaring en cookie toestemming in één.

  • Cookies op je website gebruiken volgens AVG, ePrivacy en cookie wetgeving
  • Cookiebeheer volledig geautomatiseerd
  • Cookie banner op basis van jouw huisstijl
  • Automatisch opgestelde cookieverklaring, altijd up to date

De Cookiebot oplossing draait op 1.4 miljoen Websites, beheert 5.2 miljard maandelijkse User Consents en Ondersteunt 47+ talen.