AP visiedocument – gevolgen voor cookiegebruik

AP visiedocument

Bron: Focus AP 2020-2023 – Dataprotectie in een digitale samenleving (pag. 9 – Wat worden onze focusgebieden?)

Op maandag 11 november 2019 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hun visiedocument “Focus AP 2020-2023 – Dataprotectie in een digitale samenleving” gepubliceerd. Het AP visiedocument legt de focus op toezicht op datahandel, digitale overheid en AI (Artificial Intelligence).

Is nadruk op deze thema’s nodig?

Volgens de AP is extra nadruk op deze thema’s nodig om de bescherming van persoonsgegevens in Nederland te borgen.

Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat organisaties niet zomaar persoonsgegevens doorgeven, zonder dat zij dat weten of ermee instemmen. Zoals de AVG stelt: mensen hebben ‘informationele zeggenschap’ over hun eigen persoonsgegevens. Dit betekent dat het vrije verkeer van persoonsgegevens alleen vrij is zolang aan die zeggenschap recht wordt gedaan.

Bron: Focus AP 2020-2023 – Dataprotectie in een digitale samenleving (3.1 Focusgebied Datahandel)

Profilering

We maken hieruit op dat het focusgebied “datahandel” met daarin “Profilering” en “Behavioral advertising” ook betrekking heeft op het gebruik van cookies en andere tracking technologieën op jouw website. Met cookies kunnen immers profielen opgemaakt worden en hiermee kan je sturen op ‘behavioral advertising’. 

Aandachtsgebied Profilering

De AP streeft ernaar dat bedrijven en organisaties profilering zo toepassen dat zij de rechten van mensen niet schenden en discriminatie voorkomen. De AVG schrijft voor dat bedrijven en organisaties data eerlijk moeten verwerken en dat zij transparant moeten zijn over hoe ze profielen samenstellen en hoe ze profilering inzetten. De AP ziet hierop toe.

Bron: Focus AP 2020-2023 – Dataprotectie in een digitale samenleving (3.1 Focusgebied Datahandel, Aandachtsgebied Profilering)

Behavioral advertising

Het aandachtsgebied “Profilering” is de opmaat naar het aandachtsgebied “Behavioral advertising”. Hiermee lijkt de AP omwille van de digitale samenleving in te gaan grijpen als er zonder wettelijke basis persoonlijk surfgedrag wordt gevolgd.

Aandachtsgebied ‘Behavioral advertising’
De online advertentie business heeft met het internet een grote vlucht genomen. De technische mogelijkheden om mensen te volgen, profielen op te stellen en deze in korte tijd op online markten te verkopen, zijn volop in gebruik.

De AP zal aansturen op nieuwe gedragscodes die recht doen aan de eisen van onder meer transparantie en toestemming. Verschillende sector- en brancheorganisaties zijn hier al mee bezig; positieve initiatieven verdienen het om onder de aandacht gebracht te worden. Ook legt de AP het onbeperkt en zonder wettelijke basis volgen van persoonlijk surfgedrag en het doorverkopen daarvan aan banden. De AP treedt handhavend op als dat nodig is.

Bron: Focus AP 2020-2023 – Dataprotectie in een digitale samenleving (3.1 Focusgebied Datahandel, Aandachtsgebied ‘Behavioral advertising’)

De impact op cookies

In relatie tot het gebruik van cookies betekent dit dat cookies geplaatst mogen worden nádat er consent (toestemming) voor gegeven is. En in het geval van volg cookies en trackers, zal je de bezoekers eerst moeten informeren over deze cookies en ze een keuze moeten aanbieden voor de verschillende categorieën cookies, zoals bijvoorbeeld: voorkeuren, statistisch en marketing cookies.

In het AP visiedocument wordt ook het recht van vergetelheid aangehaald. Dat betekent voor de cookies dat een gegeven toestemming net zo makkelijk aangepast of ingetrokken moet kunnen worden. 

De AP legt het onbeperkt en zonder wettelijke basis volgen van persoonlijk surfgedrag en het doorverkopen daarvan aan banden. De AP zal handhaven indien dat nodig is.

De oplossing

Als we op websites en in apps onze voorkeuren voor volgcookies en trackers laten aangeven, kunnen we met correct gebruik van cookies bijdragen aan de visie van de AP, waarin dataprotectie in de digitale samenleving centraal staat.

De basis is simpel: vraag op de juiste manier toestemming vóór het plaatsen van cookies en plaats deze pas nádat er toestemming voor gegeven is.

Wij dragen hieraan bij door te werken met de automatische cookieblokkering. Deze oplossing respecteert de privacy van jouw website bezoekers door ze te informeren over de verschillende categorieën cookies, om ze hierin een keuze te geven voor toestemming én om de cookies pas te plaatsen nadat er toestemming voor is gegeven. Ook kan de gegeven keuze heel eenvoudig aangepast of ingetrokken worden.

Onze CookieInfo custom banners dragen bij aan een plezierige website ervaring van jouw website bezoekers. Zo kunnen privacy- en online doelstellingen hand in hand gaan.

Meer informatie

Wil je meer over weten over de AVG vereisten rondom het gebruik van cookies op jouw website? Lees dan onze Handleiding Cookiebeleid.

Ben je geïnteresseerd in hoe je hoge opt-ins op marketing cookies verkrijgt? Lees dan onze Marketing Cookie Gids.

Probeer nu 14 dagen gratis Cookiebot

Cookie scanner, cookie banner, cookieverklaring en cookie toestemming in één.

  • Cookies op je website gebruiken volgens AVG, ePrivacy en cookie wetgeving
  • Cookiebeheer volledig geautomatiseerd
  • Cookie banner op basis van jouw huisstijl
  • Automatisch opgestelde cookieverklaring, altijd up to date

De Cookiebot oplossing draait op 1.4 miljoen Websites, beheert 5.2 miljard maandelijkse User Consents en Ondersteunt 47+ talen.