Wat voor cookies en tracking technologieën worden er door de scanner gevonden?

Wanneer een website wordt gescand, crawlt de Cookiebot-scanner deze op zoek naar alle bekende soorten cookies en trackingtechnologieën. Dit omvat alles van de meest voorkomende soorten http-cookies tot veel geavanceerdere trackingtechnologieën zoals ultrasound beacons.

De Cookiebot-scanner vindt de volgende soorten cookies en trackingtechnologieën:

  • HTTP / Javascript – belangrijk: de scanner vindt ook de dynamische cookies die worden ingesteld tijdens de interactie van een gebruiker met de website en niet alleen de statische cookies die worden ingesteld wanneer de site wordt gestart
  • HTML5 Local storage
  • Flash Local Shared Object
  • Silverlight Isolated Storage
  • IndexedDB
  • Pixel tags
  • Ultrasound beacons
Was deze informatie nuttig?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?
Inhoud