Standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot cookies

CookieInfo_Standpunt_Autoriteit Persoonsgegevens

De meningen omtrent een opt-in of opt-out met betrekking tot cookies op een website liepen en lopen nogal uiteen. Omdat er nogal wat onduidelijkheid over was, hebben we onlangs contact opgenomen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij wilden graag weten wat nou exact hun standpunt is, zodat wij ook iedereen duidelijk en correct kunnen informeren. 

We hebben hun de volgende vragen voorgelegd: Mag je als website-eigenaar nou wél of géén vinkjes plaatsen, voordat iemand op OK drukt? Is een opt-out of soft opt-in ook voldoende?

Zij hebben dit onderwerp besproken en stuurden ons per mail hun standpunt. 

Het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens

Het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens is, is dat er bij toestemming sprake moet zijn van een duidelijke Opt-in in plaats van een Opt-out. Vooraf aangevinkte vakjes voldoen hier niet aan. 

Het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens wordt ondersteund door recital 32 behorende bij de AVG. Recital 32 zegt over toestemming het volgende: ‘Toestemming dient te worden gegeven door middel van een duidelijke actieve handeling, … , waaruit blijkt dat de betrokkene vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig met de verwerking van zijn persoonsgegevens instemt.’ ‘ … ’ ‘ Stilzwijgen, het gebruik van reeds aangekruiste vakjes of inactiviteit mag derhalve niet als toestemming gelden.’ 

Uitdrukkelijke en expliciete toestemming

Zij bevestigen dus ons standpunt dat expliciete toestemming (consent) vóór het plaatsen van cookies noodzakelijk is.  Vooraf aangevinkte keuzevakjes vallen niet onder een uitdrukkelijke en expliciete toestemming. Er kan hoogstens aangegeven worden dat er geen bezwaar is. Maar dat is echt iets anders dan een expliciete toestemming. 

Aan de slag met de cookies op jouw website

Wil je zo snel mogelijk aan de slag en er voor zorgen dat de cookies op jouw website op orde zijn? Maak dan gebruik van onze 30 dagen gratis proefperiode. Meld je aan en je ontvangt binnen 48 uur van ons de informatie om aan de slag te gaan.