Juridische verklaring

Juridisch adviesbureau ICTRecht (ICTRecht verleent al 15 jaar gespecialiseerd juridisch advies over privacy, ICT en internet) heeft onze cookieoplossing en Custom banner beoordeeld en heeft op basis daarvan een juridische verklaring afgegeven dat met deze oplossing voldaan kan worden aan de regelgeving op het gebied van cookies.

Klik hier om de juridische verklaring te lezen.

CookieInfo Custom banner #2

ICTRecht is van mening dat met Custom banner #2 van CookieInfo slim en gemakkelijk voldaan kan worden aan de regelgeving op het gebied van cookies. Met de oplossing kan namelijk door middel van een soort ‘robot’ worden geïnventariseerd welke cookies de website gebruikt. Daarover wordt dan geïnformeerd in een juridisch geldige cookiebanner, toestemmingsvraag en cookieverklaring op de daadwerkelijk gebruikte cookies. Automatisch wordt ervoor gezorgd dat cookies pas na toestemming gebruikt worden. Indien een gebruiker een nieuw cookie wil gaan gebruiken waarvoor nog geen toestemming was gegeven, dan herkent de tool dit automatisch waardoor de bezoeker hier eerst toestemming voor moet geven. Maandelijks wordt automatisch gescand en wordt de banner en cookieverklaring daar automatisch op aangepast. Hierdoor blijft het up to date.

Klik hier om de Whitepaper (Engels) mbt Custom banner #2 te lezen.