Taal van de Cookiebanner en Cookieverklaring

De Cookiebanner én Cookieverklaring worden automatisch weergegeven in de taal van de gebruiker. De taalinstelling van de browser wordt hiervoor gebruikt. De standaard weergavetaal staat ingesteld op Nederlands

    1. Automatische detectie van gebruikerstaal. Deze optie staat standaard aan.
      CookieInfo zal de gebruikerstaal automatisch detecteren en de banner én verklaring weergeven in die taal. We hebben standaard de volgende talen aangezet: Nederlands, Frans, Duits en Engels. Op verzoek kunnen we meer talen toevoegen. Heeft de gebruiker een andere taalinstelling dan bovengenoemde vier talen dan zal de standaardtaal (Nederlands) worden weergegeven. Dit kan op verzoek iedere andere gewenste taal zijn.
Was deze informatie nuttig?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?
Inhoud