Taal van de Cookiebanner en Cookieverklaring

De Cookiebanner én Cookieverklaring worden automatisch weergegeven in de taal van de gebruiker. De taalinstelling van de browser wordt hiervoor gebruikt. De standaard weergavetaal staat ingesteld op Nederlands.

Je kunt een onbeperkt aantal verschillende taalversies (“taalvarianten”) van de toestemmingsdialoog aanmaken onder het gedeelte “Inhoud” in de Cookiebot Manager. Voeg een nieuwe variant toe door op het plusteken naast het taaltabblad te klikken.

Automatische detectie van gebruikerstaal Cookiebot.

Deze optie staat standaard aan.

De standaardtaalvariant (geselecteerd in de overeenkomstige vervolgkeuzelijst zoals hierboven geïllustreerd) wordt aan alle gebruikers getoond, tenzij je een van de volgende opties configureert:

Als je “Gebruikerstaal automatisch detecteren” aanvinkt in de Cookiebot Manager, zal Cookiebot automatisch de voorkeurstaal van de individuele gebruiker detecteren en het dialoogvenster in deze taal tonen als je een overeenkomende taalvariant hebt gemaakt. Zo niet, dan zal Cookiebot de standaardtaal aan de gebruiker tonen.

Taal vergrendelen

Je kunt het toestemmingsdialoogvenster vergrendelen op een specifieke taal die aan alle gebruikers wordt getoond door het attribuut datacultuur toe te voegen aan het Cookiebot-script dat is ingesloten in je website, en de waarde van het attribuut in te stellen op de tweeletterige ISO-taalcode die verschijnt in de tabtitel van de taalvariant die je hebt aangemaakt.

Deze praktijk is geschikt in een scenario waarin je meerdere taalversies van je website beheert en ervoor wilt zorgen dat het toestemmingsdialoogvenster en de cookieverklaring altijd in dezelfde taal worden weergegeven als de huidige taalversie van je website. Elke taalversie van je website moet het Cookiebot-script insluiten met een bijpassend data-cultuur-attribuut. Het gebruik van dit attribuut heft de configuratie van de standaardtaal en automatische detectie op. Voorbeeld: toon het toestemmingsdialoogvenster altijd in het Spaans:

<script id="Cookieconsent" data-culture="ES" src="https://consent.cookiebot.com/uc.js" data-cbid="00000000-0000-0000-0000-000000000000" type="text/javascript" async></script>

You can use the same method with the Cookie Declaration script, eg.:

<script id="CookiePolicy" data-culture="ES" src="https://consent.cookiebot.com/00000000-0000-0000-0000-000000000000/cd.js" type="text/javascript" async></script>

Probeer nu 14 dagen gratis Cookiebot

Cookie scanner, cookie banner, cookieverklaring en cookie toestemming in één.

  • Cookies op je website gebruiken volgens AVG, ePrivacy en cookie wetgeving
  • Cookiebeheer volledig geautomatiseerd
  • Cookie banner op basis van jouw huisstijl
  • Automatisch opgestelde cookieverklaring, altijd up to date

De Cookiebot oplossing draait op 1.4 miljoen Websites, beheert 5.2 miljard maandelijkse User Consents en Ondersteunt 47+ talen.