Mag je als website-eigenaar nou wél of géén vinkjes plaatsen, voordat iemand op OK drukt?

Mag je als website-eigenaar nou wél of géén vinkjes plaatsen, voordat iemand op OK drukt? Is een opt-out of soft opt-in ook voldoende?

Het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens

Het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens is, is dat er bij toestemming sprake moet zijn van een duidelijke Opt-in in plaats van een Opt-out. Vooraf aangevinkte vakjes voldoen hier niet aan.

Het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens wordt ondersteund door recital 32 behorende bij de AVG. Recital 32 zegt over toestemming het volgende: ‘Toestemming dient te worden gegeven door middel van een duidelijke actieve handeling, … , waaruit blijkt dat de betrokkene vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig met de verwerking van zijn persoonsgegevens instemt.’ ‘ … ’ ‘ Stilzwijgen, het gebruik van reeds aangekruiste vakjes of inactiviteit mag derhalve niet als toestemming gelden.’

Uitdrukkelijke en expliciete toestemming

Zij bevestigen dus ons standpunt dat expliciete toestemming (consent) vóór het plaatsen van cookies noodzakelijk is.  Vooraf aangevinkte keuzevakjes vallen niet onder een uitdrukkelijke en expliciete toestemming. Er kan hoogstens aangegeven worden dat er geen bezwaar is. Maar dat is echt iets anders dan een expliciete toestemming.

Was deze informatie nuttig?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?
Inhoud