De cookieverklaring aanpassen

Als je de cookieverklaring publiceert op je website zal deze zich aanpassen aan de layout van je website. Als je in je CSS zaken als lettertype, grootte, kolomopmaak gedefineerd hebt respecteert de cookieverklaring deze instellingen. Het kan noodzakelijk zijn zelf aanpassingen te maken aan het cookieverklaring template, bijvoorbeeld als je bepaalde standaard teksten niet wil weergeven (omdat deze bijvoorbeeld al worden weergegeven op je privacy pagina).

Alle aanpassingen doe je in de cookiebot manager.

Teksten weergeven

Wil je de standaard tekst niet weergeven met de cookieverklaring? Vink bovenstaande vinkje dan uit. Dit zorgt voor het volgende:

Show dialog text on cookie declaration AAN
Show dialog text cookie declaration UIT

Wil je nog minder van de standard tekst weergeven? Dan zul je aan de slag moeten met een custom template. Selecteer onder Template custom template

cookieverklaring, cookiemelding

Tot en met regel 22 bevat essentieële zaken met betrekking tot het genereren van de juiste taal en standard opmaak. Laat deze, tenzij je weet wat je doet, gewoon staan. Vanaf regel 23 wordt het interessant:

 <p class="CookieDeclarationDialogText">
  <xsl:value-of select="//Labels/Title" ></xsl:value-of>. <xsl:value-of select="//Labels/Text" ></xsl:value-of>
 </p>
 <p class="CookieDeclarationIntro">
  <xsl:value-of select="//Labels/CookieGeneralIntro" ></xsl:value-of>
 </p>
 <p>
  <xsl:value-of select="//Labels/ConsentDomains"></xsl:value-of>
 </p>
 <div id="CookieDeclarationUserStatusPanel"></div>
 <br/>
 <p class="CookieDeclarationLastUpdated">
  <xsl:value-of select="//Labels/LastUpdated" disable-output-escaping="yes"></xsl:value-of>:
 </p>

Wil je de standard tekst én de cookieverklaring introductie NIET weergeven? Verwijder dan de volgende regels:

Resultaat na het verwijderen van de regels
<p class="CookieDeclarationDialogText">
<xsl:value-of select="//Labels/Title" ></xsl:value-of>. <xsl:value-of select="//Labels/Text" ></xsl:value-of>
</p>
<p class="CookieDeclarationIntro">
  <xsl:value-of select="//Labels/CookieGeneralIntro" ></xsl:value-of>
</p>

Wil je de regel “Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden” NIET weergeven? Verwijder dan de volgende regels:

 <p>
  <xsl:value-of select="//Labels/ConsentDomains"></xsl:value-of>
 </p>

Volledige lijst met placeholders die gebruikt kunnen worden

Placeholder nameDescription
//Labels/TitleDialog heading
//Labels/TextDialog body text
//Labels/LanguageCurrent language code
//Labels/TextDirectionCurrent language text direction (LTR or RTL)
//Labels/CookieGeneralIntroGeneral cookie introduction
//Labels/AboutCookiesAbout Cookies label
//Labels/CookiesOverviewCookies Declaration label
//Labels/LastUpdatedDeclaration last updated date label
//Labels/CookieTypeNecessaryTitleNecessary cookies category title
//Labels/CookieTypeNecessaryIntroNecessary cookies introduction
//Labels/CookieTypePreferenceTitlePreference cookies category title
//Labels/CookieTypePreferenceIntroPreference cookies introduction
//Labels/CookieTypeStatisticsTitleStatistics cookies category title
//Labels/CookieTypeStatisticsIntroStatistics cookies introduction
//Labels/CookieTypeMarketingTitleMarketing cookies category title
//Labels/CookieTypeMarketingIntroMarketing cookies introduction
//Labels/CookieTypeUnclassifiedTitleUnclassified cookies category title
//Labels/CookieTypeUnclassifiedIntroUnclassified cookies introduction
//Labels/HeaderNameName
//Labels/HeaderProviderProvider
//Labels/HeaderPurposePurpose
//Labels/HeaderTypeType
//Labels/HeaderExpiryExpiry
//Labels/ConsentDomainsText label including a comma-separated list of domains which cookies are included in the cookie declaration.

XML node //Cookies

Placeholder nameDescription
//Cookies/CookieCollection of nodes with information for each cookie.
/Cookie/CategoryCategory
/Cookie/DomainsCollection of nodes with the name of each domain that uses the cookie.
/Domains/Domain/DomainNameName of the domain that set the cookie.
/Domains/Domain/DomainIPIP number
/Domains/Domain/CountryIDCountry code ID
/Domains/Domain/CountryNameCountry name
/Cookie/ExpireExpiry
/Cookie/ExpireDaysThe cookie’s lifetime expressed numerically in number of days.
/Cookie/ExpireSecondsThe cookie’s lifetime expressed numerically in number of seconds.
/Cookie/FirstURLFirst found URL
/Cookie/HTTPOnlyTrue if the cookie can only be read by the server that set the cookie.
/Cookie/PathPath
/Cookie/PersistentTrue if the cookie is stored permanently on the user’s browser.
/Cookie/PurposePurpose
/Cookie/SecureTrue if the cookie is set via an encrypted connection.
/Cookie/TrackerTypeType
/Cookie/TrackerTypeIDType ID
/Cookie/ThirdPartyTrue if the cookie is set by a third-party domain.
/Cookie/ValueExample value

Probeer nu 14 dagen gratis Cookiebot

Cookie scanner, cookie banner, cookieverklaring en cookie toestemming in één.

 • Cookies op je website gebruiken volgens AVG, ePrivacy en cookie wetgeving
 • Cookiebeheer volledig geautomatiseerd
 • Cookie banner op basis van jouw huisstijl
 • Automatisch opgestelde cookieverklaring, altijd up to date

De Cookiebot oplossing draait op 500.000+ websites, beheert 13 miljard User Consents en ondersteunt 40+ talen.