De cookieverklaring beperken tot één taal met Google Tag Manager

Naast de cookiebanner kan je ook de cookieverklaring beperken tot één taal voor alle gebruikers. Dit doe je door het attribuut culture toe te voegen aan je CookieInfo script welke geplaatst wordt door Google Tag Manager. De waarde van het attribuut is de twee-letterige ISO taal-code. Dit is bijvoorbeeld handig als je een meertalige website

De Cookiebanner beperken tot één taal met Google Tag Manager

Je kan de Cookiebanner beperken tot één taal voor alle gebruikers. Dit doe je door het attribuut culture toe te voegen aan je CookieInfo script welke geplaatst wordt door Google Tag Manager. De waarde van het attribuut is de twee-letterige ISO taal-code. Dit is bijvoorbeeld handig als je een meertalige website hebt en je zeker

Dynamische taalinstelling voor een meertalige website met Google Tag Manager

Als je een meertalige website hebt en je zeker wil weten dat de Cookiebanner in dezelfde taal wordt weergegeven als de taalversie van je website (bijvoorbeeld Engels voor “mijndomein.nl/en/” en Spaans voor “mijndomein.nl/es/”) kan je gebruikmaken van het data-culture attribuut. Dit doe je door het attribuut data-culture toe te voegen aan je CookieInfo script welke

De Cookiebanner beperken tot één taal

Je kan de Cookiebanner beperken tot één taal voor alle gebruikers. Dit doe je door het attribuut data-culture toe te voegen aan je CookieInfo script welke geplaatst is op je website. De waarde van het attribuut is de twee-letterige ISO taal-code. Dit is bijvoorbeeld handig als je een meertalige website hebt en je zeker wil

Dynamische taalinstelling voor een meertalige website

Als je een meertalige website hebt en je zeker wil weten dat de Cookiebanner in dezelfde taal wordt weergegeven als de taalversie van je website kan je gebruikmaken van het data-culture attribuut. Dit doe je door het attribuut data-culture toe te voegen aan je CookieInfo script welke geplaatst is op je website. De waarde van

Taal van de Cookiebanner en Cookieverklaring

De Cookiebanner én Cookieverklaring worden automatisch weergegeven in de taal van de gebruiker. De taalinstelling van de browser wordt hiervoor gebruikt. De standaard weergavetaal staat ingesteld op Nederlands Automatische detectie van gebruikerstaal. Deze optie staat standaard aan. CookieInfo zal de gebruikerstaal automatisch detecteren en de banner én verklaring weergeven in die taal. We hebben standaard