Cookies en targetting

Marketing en analytische cookies zijn belangrijk voor veel websites. Ontdek hoe je deze kunt blijven gebruiken ten behoeve van je online inspanningen en doelstellingen.

Cookies en wetgeving

Laat je cookiemelding en cookieverklaring voldoen aan de AVG / GDPR wetgeving en
ePrivacy verordening.

Win vertrouwen

Met een goed cookiebeleid ben je transparant in het gebruik van cookies op je website. Neem de irritatie weg bij je website bezoekers en win hun vertrouwen.

Jouw cookies onder controle?

Download gratis deze gids en geef vorm aan je cookiebeleid. Leer hoe je cookies inzet op je website en waar je cookiemelding en cookieverklaring aan moeten voldoen.

Leer hoe je transparant kunt zijn in het gebruik van cookies en trackers en hoe je hiermee voldoet aan cookiewet, AVG en ePrivacy regelgeving.

Wie doet wat? Wie zijn er betrokken en wat is er nodig om een cookiebeleid te implementeren en borgen in je organisatie.

De handleiding cookiebeleid is de meest complete handleiding online met alle informatie over cookies, wetgeving en technieken om tot een cookiebeleid en implementatie te komen.

Elke website kan succesvol zijn met de juiste cookiemelding en het beheren van cookies. Haal meer uit je cookies met CookieInfo 🙂

Editie 2021. Al meer dan 5000 downloads.